Підсумки XVIII сесії районної ради

20 грудня 2017 року відбулося пленарне засідання останньої в 2017 році вісімнадцятої сесії районної ради. На засіданні депутати розглянули 49 питань, з них  22 – з надання матеріальної допомоги. Прийнято 49 рішень.

 

Звіт голови Арцизької районної ради про свою діяльність за 2017 рік

Даний звіт, повний текст якого розміщено на веб-сайті районної ради, відобразив результати вирішення питань соціально-економічного розвитку, управління бюджетними процесами, ефективного використання майна спільної власності територіальних громад району. Робота голови та депутатів районної ради, районної державної адміністрації, місцевих рад та громад з цих питань була активною та конструктивною.

Внесені дуже важливі зміни та доповнення соціального характеру до діючої програми розвитку освітньої галузі Арцизького району на 2015-2018 роки щодо забезпечення проїзду 56 вчителів району до місця роботи та зворотньо. Прогнозні обсяги фінансування програми збільшені у зв’язку з цим на 176,9 тис.грн. Це дозволить більш якісно вирішувати питання забезпеченості педагогічними кадрами в районі.

Районні програми

Затверджено п`ять нових програм:

-                              районна програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Арцизького району на 2018-2021 роки;

-                              районна комплексна програма «Соціальнний захист ветеранів антитерористичної операції та їх родин на 2018-2020 роки;

-                              районна комплексна програма «Безпечна Арцизщина» на 2018 рік;

-                              районна програма розвитку фізичної культури і спорту в Арцизькому районі на 2018-2020 роки;

-                              районна програма оздоровлення та відпочинку дітей в Арцизькому районі на період 2018-2020 років.

Орієнтовані обсяги витрат на виконання даних програм складатимуть щорічно:

-                              400 тис. грн. з районного бюджету на утримання Арцизької дитячо-юнацької спортивної школи;

-                              250 тис. грн. з районного та місцевих бюджетів на утримання комунального підприємства «АРФСП «Колос»;

-                              300 тис. грн. залучених коштів (фізкультурно-спортивні та фізкультурно-масові заходи);

-                              200 тис. грн. з районного бюджету на реалізацію питань соціального захисту населення;

-                              100 тис. грн. з районного бюджету на підтримку ветеранів антитерористичної операції та їх родин;

-                              200 тис. грн. з районного бюджету на організацію забезпечення профілактики правопорушень;

-                            250 тис. грн. з районного бюджету на створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації, надання невідкладної допомоги постраждалому населенню та забезпечення пожежної безпеки в районі;

-                              200 тис. грн. з районного бюджету  на матеріальну підтримку осіб з числа населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин.

 

Районний бюджет

Внесені останні зміни до районного бюджету на 2017 рік.

За рахунок субвенції з сільських та міського бюджетів району спрямовані кошти у сумі 1 039 млн. грн. на капітальний ремонт приміщень комунальної установи «Арцизька центральна районна лікарня».

За рахунок субвенції з обласного бюджету спрямовані кошти у сумі 1,5 млн. грн. на виконання інвестиційних проектів ( капітальний ремонт будівлі колишнього ДНЗ №8 у м. Арциз, внутрішніх туалетів ЗОШ с. Веселий  Кут, водопровідних башт в селах Теплиця та Вишняки.

Розподілена  медична субвенція з державного бюджету у сумі 1,7 млн. грн.

Затверджено районний бюджет Арцизького району на 2018 рік.

Визначені доходи та видатки районного бюджету у сумі 307 млн. грн. Затверджені обсяги міжбюджетних трансферів з державного бюджетів, в т. ч.: освітня субвенція – у сумі 85,9 млн. грн. та медична субвенція – у сумі 33,2 млн. грн.

Встановлена вартість харчування одного учня загальноосвітніх навчальних закладів району у сумі 17 грн.,  для дітей в дошкільних навчальних закладах – у сумі  27 грн. на день.

У процесі виконання даного рішення районна державна адміністрація вноситиме пропозиції районній раді щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

Призначення на посаду головного лікаря комунальної установи «Арцизька центральна районна лікарня»

Одноголосно депутати районної ради прийняли рішення про призначення Челака Зиновія Івановича головним лікарем КУ «Арцизька  центральна районна лікарня».

Челак З.І. – не тільки високопрофесійний лікар, а й адміністратор, який більше 20-ти років працював заступником головного лікаря, а останні два роки виконував обов’язки керівника Арцизької центральної лікарні.

За підтримки району в установі проведено цілий комплекс заходів:  капітальний ремонт та поточні ремонти приміщень, суттєве оновлення медичного обладнання, залучення 8 молодих спеціалістів в рамках підготовки лікарняного комплексу до перетворення в окружний госпіталь.

27 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням ухвалив створення в Одеській області дев`яти госпітальних округів. Один із них, №8, в м. Арциз.  До його меж ввійшли населені пункти Арцизького, Тарутинського районів,  Саратського і Татарбунарського районів - за винятком населених пунктів трьох сільських рад.

 

Організаційні питання

Затверджені рішення, які регламентують роботу ради та її виконавчого апарату в 2018 році: план роботи, кадровий резерв, структура, чисельність та кошторис витрат, а також умови праці посадових осіб районної ради.

Отчёт председателя Арцизского районного совета седьмого созыва о своей деятельности за 2017 год

          В соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» подготовлен отчет за второй год работы в Арцизском районном совете седьмого созыва.

В данном отчёте отображены результаты решения вопросов социально- экономического развития, управления бюджетными процессами эффективного использования имущества совместной собственности территориальных громад района в соответствии с полномочиями и нормами, предусмотренными Конституцией Украины, действующими законодательными актами и  Регламентом районного совета.  Выражаю огромную благодарность депутатам районного совета, районной государственной администрации, местным советам, громаде за конструктивную совместную работу.

За отчётный период проведено 18 сессий районного совета, в т.ч. две внеочередные, принято 232 решения, из них: бюджетных – 16; по управлению имуществом совместной собственности – 24; по вопросам землеустройства – 8; по развитию сфер образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта – 27; по внесению изменений в действующие программы -24. Принято 8 новых программ: предупреждения детской беспризорности и социальной защиты детей; «Безопасная Арцизчина»; «Культура Арцизчины»; взаимодействия органов  исполнительной власти и местного самоуправления; поддержки индивидуального жилищного строительства на селе «Власний дім»; подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах Украины; развития туризма и др.. Всего в районе более 30 действующих программ. Требуют финансирования – 21 программа. В текущем году сумма таких расходов составила чуть более 2 млн. грн.

В 2017 году районным советом регуляторных актов не принималось. Действие раннее принятых регуляторных актов в соответствии с законами Украины «О местном самоуправлении  в Украине», «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» и Регламентом Арцизского районного совета завершено в предыдущий период.

Пять постоянных комиссий районного совета: провели  12 совместных заседаний, на которых рассмотрены 261 вопрос, большинство из них рекомендованы к рассмотрению на пленарных заседаниях районного совета. Кроме этого, проводились заседания бюджетной постоянной комиссии, так как бюджетные вопросы в ряду одних из самых важных, находящихся на  контроле депутатского корпуса. За отчётный период доходная часть районного бюджета пополнилась собственными поступлениями в сумме 43,5 млн. грн.  

На протяжении отчётного периода  все постоянные комиссии тесно взаимодействовали с профильными структурными подразделениями районной государственной администрации, другими учреждениями и организациями, причастными к решению вопросов, которые, исходя из Положений о постоянных комиссиях районного совета, они курируют.

Постоянными комиссиями районного совета проводилась работа с документами и материалами. В обязательном порядке отрабатывались проекты районных программ, осуществлялся контроль за исполнением решений районного совета, принятых как в предыдущих так и текущем созывах.

На протяжении отчётного периода рассматривались вопросы формирования, внесения изменений, исполнения районного бюджета района, других вопросов финансово-экономического характера по распределению бюджетных назначений; эффективного использования имущества  и объектов совместной собственности; назначения и увольнения руководителей коммунальных предприятий, учреждений и организаций; развития сфер здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта и других.

Немало из принятых решений носят новаторский характер.

         По предложению районной государственной администрации депутатами районного совета утвержден План мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах Стратегии экономического и социального развития Арцизского района до 2020 года, который определил наиболее важные аспекты развития района: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог; поддержка инвестиционных проектов по энергосбережению; развитие дошкольных и общеобразовательных учреждений образования; улучшение условий жизни населения; модернизация системы водоотведения и др.

         Вопрос о дорогах стал краеугольным на всех сессиях районного совета. Регулярно обсуждались перспективы их обновления на территории района, утверждены соответствующие мероприятия. Впервые в районе принята программа финансирования работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения на 2017-2018 годы, на реализацию которой планировалось выделить 6 млн. 480 тыс. грн. К сожалению, даже первые 1,3 млн. грн выделенных средств в рамках софинансирования с областными структурами не удается освоить из-за  затянувшегося процесса разработки проектно-сметной документации.

         Внесены важные дополнения в районную программу подготовки врачебных кадров для лечебных учреждений сельской местности на 2012-2019 годы, предусматривающие назначение ежегодной стипендии врачам, которые проходят интернатуру в медучреждениях района и молодым докторам. Для вновь прибывших  врачей, их в районе 8 человек, ежемесячно выплачивается по 1500 грн.. Создается резерв жилья для медработников, одна квартира уже приобретена.

         Ведётся активная работа по выполнению районной целевой программы «Здоровье». На реализацию программы запланированы средства в сумме 7.5 млн. грн в течение 5 лет. За год до её завершения реализованы проекты на сумму 6.8 млн. грн. Два года идет активная подготовка к размещению на базе больничного комплекса госпитального округа. В отделениях проведены капитальные и текущие ремонты, капитально отремонтирована поликлиника, заменены все окна и дверные блоки. В хирургическом отделении совершенно новый операционный блок. На ремонтные работы израсходовано около 4 млн. грн. Реконструирован и капитально отремонтирован противотуберкулёзный кабинет, а также все лифты. Приобретено медицинское оборудование на сумму 1,3 млн. грн за счёт вырученных средств от реализации старых неиспользуемых зданий.

         Внесение соответствующих изменений в Программу развития сферы образования района на 2015-2018 годы позволило открыть дополнительную возрастную группу для дошкольников в Вознесенском учебно-воспитательном комплексе, обеспечить финансовую поддержку для участников во Всеукраинских, областных олимпиадах, конкурсах-защитах научно-исследовательских работ. Создано первое в районе опорное учебное заведение на базе школы-гимназии в г. Арциз, для  которого закуплен школьный автобус, новый учебный компьютерный класс для кабинета информатики, а кабинет химии стал интерактивным.

         Впервые по результатам годового оценивания 90 учеников 5-11класов, которые завершили учебный год на «отлично» и награждены похвальными грамотами, получили сертификаты на выплату премии районного совета и районной государственной администрации в размере по 500 грн. в номинации «Лучшие ученики Арцизского района». 16 учащихся, которые стали призёрами областных олимпиад и конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук отмечены в номинации «Золотая надежда Арцизского района» и получили премии в размере по 1500 грн..

         В течение летнего периода на оздоровление детей с районного и местных бюджетов израсходовано 1,2 млн. грн. Оздоровлено 392 ребёнка с Арцизского района, всего – 907 детей из 4-х регионов Украины. В очередной раз успешно в «Юбилейном» проведен всеукраинский турнир по футболу среди девушек, «Чорноморська перлина»,  в котором приняли участие детско-юношеские спортивные коллективы из шести областей Украины.

         На постоянном контроле находится вопрос питания дошкольников и учащихся, температурного режима и материально-технического оснащения учебных заведений.

         В рамках выполнения районной программы обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения в процессе оформления находятся три единицы такого жилья.

         Один из разделов программы «Культура Арцизщины 2017-2019» посвящен организации и проведению культурно-просветительских и творческих мероприятий. В их числе – Второй региональный фольклорно-этнографический фестиваль «Artsys Open Fest» и III этап Чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов», состоявшиеся 24-25 июня этого года в г. Арциз и с. Каменское. Эти два мероприятия украсили культурную и имиджевую   жизнь нашего района.

         Впервые депутатами районного совета утверждено Положение о ежегодной премии районного совета  и районной государственной администрации ученической молодёжи за личные творческие достижения. В 2017 году такой премии удостоены 5 учащихся музыкальной и художественной школ.

         Завершается период действия программы развития физической культуры и спорта. Организация и планирование физкультурно-массовой и спортивной работы проводится отделом образования, молодежи и спорта районной государственной администрации совместно с коммунальным предприятием «Арцизское районное физкультурно-спортивное предприятие «Колос».

         В районе открыты два новых спортивных комплекса – в опорной школе-гимназии в г. Арцизе и в с. Теплица. Принято решение районного совета о выделении 750 тыс. грн. в рамках софинансирования строительства еще одной спортивной площадки – в школе №5 г. Арциз.

         Успешно проведены соревнования в рамках 50-й районной спартакиады среди 12-ти сельских коллективов по 16-ти видам спорта. Команды района уверенно заявили о себе на соревнованиях областного уровня по армрестлингу, заняв  4 место, легкой атлетике – 6 место, волейболу – 7 место, баскетболу – 4 место. Кроме этого, по 18-ти видам соревнований проводится спартакиада школьников с участием 24 школ  района.

На одной из первых сессий этого созыва районный совет утвердил новое Положение о коммунальном предприятии «Объединенный трудовой архив города и сёл  Арцизского района»,  которое создано  для централизованного хранения архивных документов, касающихся трудовых отношений, на основании делегирования местными советами части собственных полномочий к функциям этого предприятия. В текущем году на хранение принято 11 фондов, 295 дел по кадровым вопросам.  Всего в трудовом архиве хранится почти 10 тыс. дел.

Депутатами районного совета утверждено Положение о  районном конкурсе сельских советов по развитию и благоустройству территории. Конкурс проводится с 2016 года.  Следует отметить, что все сельские советы вопросам развития социальной инфраструктуры уделяют должное внимание, правда, в силу разных по сумме финансовых поступлений  как собственных, так и привлеченных.

         Практически во всех селах проводились ремонты в зданиях дошкольных учебных заведений. Должное внимание уделено  объектам культуры, спорта, водоснабжения, дорогам, но больше всего -  благоустройству населенных пунктов. Кроме этого, более 2,5 млн. грн. горсельсоветы передали в виде субвенции районному  бюджету. Итоги конкурса подведены ко Дню местного самоуправления и размещены на веб-сайте районного совета.

         За отчетный период в районе освоено на различных объектах около 70 млн. грн., причем половина из них – за счет районного и местных бюджетов.

         Организацией обслуживания объектов коммунальной сферы района, решением задач, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и водоснабжением, занимается коммунальное предприятие «Арцизское районное строительно-коммунальное хозяйство», В этом году строительные работы проведены или завершаются на 16-ти объектах в шести населенных пунктах, в т. ч в г. Арциз – на 9-ти объектах.       

В совместную собственность территориальных громад района, управление которой осуществляет районный совет, принято здание в Арцизе-2. Оно закреплено на правах оперативного управления за коммунальным заведением «Арцизский районный центр первичной медико-санитарной помощи» и предназначено для амбулатории семейной медицины. Стоимоть ремонтных работ – 1,3 млн. грн.

         В 2017 году районным советом принят ряд решений об утверждении технической документации по  установлению границ земельных участков (в натуре) для постоянного пользования общеобразовательными учебными заведениями района, что позволило завершить процесс государственной регистрации данных земельных участков и внести их в Государственный земельный кадастр.

         Постоянно оказывается методическая помощь местным советам района в их деятельности исполнительным  аппаратом районного совета. Проведено 4 районных семинара, два – региональных. На них изучено более 30-ти  вопросов. В работе семинаров принимали участие руководители и секретари, бухгалтера местных советов, специалисты районных структур, преподаватели Одесского регионального института государственного управления.

         В своей работе специалисты аппарата районного совета учитывают предложения депутатского корпуса, районной государственной администрации, органов местного самоуправления и жителей района. В соответствии с планом работы осуществляются меры по усилению местного самоуправления,  качественной подготовки материалов для  депутатской деятельности. Подготовлены материалы для  областного конкурса  «Талантливая молодежь»  в трех номинациях.

         За отчетный период принято 156 распоряжений, из них 73 – кадровых.  Отработаны 135 обращений граждан, 495 входящих документов и 131 - исходящих. Подготовлены 144 решения по оказанию материальной помощи на  общую сумму 92,1 тыс. грн.  По решению депутатов районного совета каждому домовладельцу с.Надеждовка, чьи строения пострадали от стихийного бедствия – смерча была оказана материальная помощь из районного бюджета в размере по 1 тыс.грн.

                  Главным приоритетом депутатской деятельности является исполнение полномочий, предоставленных избирателями Арцизского района. Для их реализации очень важно сотрудничество районного совета с районной государственной администрацией, с местными советами. В единстве - наша сила, сила объединяться в решении важных для населения нашего района задач.

Урочистості до Дня місцевого самоврядування

   IMG 5999

   Сьомого грудня в Україні святкується День місцевого самоврядування. Немає, напевне, керівних структур, з якими доводилося б частіше стикатися безпосередньо, вирішуючи проблеми, звертаючись по допомогу, ніж з місцевими радами.

         6 грудня в районному Будинку культури відбулися урочисті збори та святковий концерт до Дня місцевого самоврядування. На урочистості були запрошені депутати місцевих рад, їх керівники, ветерани місцевого самоуправління, громадськість.

         З вітальним словом до шановного зібрання звернувся голова районної ради Карабаджак Ю.Х., який зокрема сказав: « Спільними зусиллями нам вдається закріпити напрацьовану ідеологію розвитку Арцизького району яка включає три позиції: це  - виконання соціально-економічних і культурних програм, зміцнення позитивного іміджу Арцизького району. Щиро вдячний всім, хто натхненно та творчо трудиться на благо кожної людини, всім, хто приймає участь у вирішенні проблем територіальних громад нашого району, всім, хто віддав багато трудових років  його розвитоку.

         Виступ  - вітання голови Арцизької районної державної адміністрації Парпуланського С.А. був насичений словами подяки всім, хто стверджує в районі місцеве самоврядування та реалізує інтереси територіальних громад. Бо саме в місцевих радах концентрується вирішення соціальних, економічних, земельних,побутових та багатьох інших питань.

IMG 6038-600x389

         Керівниками району були вручені грамоти кращим представникам місцевого самоврядування района та сільським радам – переможцям щорічного районного конкурсу сільських рад з розвитку та благоустрою територій в 2017 році.

         Відзнакою Одеської обласної ради нагороджена Кам`янський сільський голова Рибак О.С.

Почесною грамотою Одеської обласної  ради нагороджені: Грозов О.І.  - Виноградівський сільський голова, Карайван Т.М. - головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової роботи Арцизької районної ради.

Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації нагороджена Ординська Світлана Василівна - секретар Павлівської сільської ради.

Спільною грамотою Арцизької районної ради та Арцизької районної державної адміністрації нагороджено:

 

Бондаренка                                       -  депутата Арцизької   районної ради;

Артура  Володимировича

 

Добрєва                                              - Острівненського сільського голову;

Петра Петровича                                             

 

Колеснікову                                       - секретаря Долинівської сільської ради; Юлію Федорівну

 

Мітрову                                              - бухгалтера Холмської сільської ради;

Галину Феоктистівну

 

Михайлову                                         - секретаря Задунаївської сільської ради;

Вікторію Степанівну                               

 

Новицьку                                             - головного бухгалтера

Валентину Іванівну                            Вознесенської  Першої сільської  ради;

 

Паращенка                                         - депутата Арцизької районної ради;

Сергія Сергійовича

 

Снісаренко                                       - бухгалтера Веселокутської сільської ради.

Тетяну Миколаївну

 IMG 6108-600x397

Ветеранів місцевого самоврядування привітали квітами та подарунками.

Визначено переможцями щорічного районного конкурсу сільських рад з розвитку та благоустрою територій в 2017 році та нагороджено:

- за перше місце  почесною грамотою районної ради та грошовим  призом у розмірі 25 тис.грн. Виноградівську сільську раду (сільський голова Грозов А. І.);

            - за друге місце почесною грамотою районної ради та грошовим  призом у розмірі 20 тис.грн. Острівненську сільську  раду (сільський голова Добрєв П. П.);

            - за третє місце  почесною грамотою районної ради та грошовим  призом у розмірі 15  тис.грн. Главанську сільську раду (сільський голова Капова Т. М.);

Відзначено Подяками за значну роботу з розвитку інфраструктури та благоустрою території:

             - Кам`янську  сільську раду (сільський голова Рибак О.С.);

             - Холмську сільську  раду (сільський голова  Пєльтек М.Т.);

              - Вознесенську Першу сільську раду (сільський голова  Тарасова Н.І.).

 

Итоги конкурса сельских советов по развитию и благоустройству территорий в Арцизском районе в 2017 году

Итоги  районного конкурса сельских советов по развитию и благоустройству территории подведены согласно Положению,  утвержденному районным советом.

Социальная  инфраструктура  развивается и улучшается.  Абсолютно все  сельские советы уделяют этому вопросу должное внимание. Результаты разнятся  в силу разных  финансовых  поступлений как собственных, так и привлеченных.

Всего на  благоустройство и развитие сел до 1 октября 2017 года  израсходовали 23 млн.грн., в 2016 году – 19.5 млн.грн. До конца  года  сельские советы  планируют вложить еще 4,5 млн.грн. Больше всех средств на развитие населенных  пунктов вложено  Виноградовским, Главанским, Задунаевским, Островнянским, Теплицким сельскими советами.  Привлечено спонсорских  средств более 6 млн.грн. Больше всех – в Виноградовке, Делень, Каменском, Островном, Теплице.

Практически во всех селах проводились ремонты в зданиях дошкольных учебных заведениях на общую сумму более двух миллионов гривен. Большой объем работ за счет средств сельского бюджета проведен в с.Виноградовка, с.Главани, с.Каменское, с.Островное. 

Более 4х миллионов гривен вложено в объекты культуры: 1,3млн. – с.Виноградовка, 312 тыс.грн. – с.Главани, 665 тыс.грн. – с.Задунаевка, 170 тыс.грн. – с.Каменское, 642 тыс.грн. – с.Островное, 498 тыс.грн. – с.Теплица, 310 тыс.грн. – с.Холмское, в остальных селах суммы поменьше.

На ремонт спортивных объектов потрачено 1,8 млн.грн., в т.ч.: 143 тыс.грн. – с.Главани, 544 тыс.грн. – с.Островное, 811 тыс.грн. – с.Теплица.

Ремонт водопроводных систем – одно из приоритетных направлений практически во всех населенных пунктах. Общая сумма – 1 млн.грн., в том числе в с.Виноградовка такие работы проведены на сумму 180 тыс.грн., в Долиновке – на суму 130 тыс.грн, в Павловке - на суму  272 тыс.грн., в Холмском на суму – 148 тыс.грн.,  в Новых Капланах и Прямобалке – по 50 тыс.грн.,в остальных селах ремонты водопроводов обошлись на сумму от 15 до 40 тыс.грн.

Второй год огромное внимание сельские советы уделяют ремонту дорог. В 2016 году – на суму 2,3 млн.грн., в 2017 году – на суму 5 млн.грн., в т.ч: 290 тыс.грн. – с.Веселый Кут, 480 тыс.грн. – с.Виноградовка, 600 тыс.грн. – с.Вознесенка, 160 тыс.грн. – с.Долиновка, 120 тыс.грн. – с.Новая Ивановка, 2,7 млн.грн. – с.Павловка, 500 тыс.грн. – с.Холмское.

Процесс освещения населенных  пунктов оказался очень  длительным. В принципе, он почти  завершен. Поэтому  на этот вид работ потрачено всего 678 тыс.грн.

Больше всего средств, почти 10 млн.грн., вложено  всеми  сельскими советами  в благоустройство населенных пунктов.  Явным лидером  стал  Островнянский сельский совет,  его затраты – почти 2 млн.грн.. Большая работа по благоустройству проведена  Виноградовским, Вознесенским, Главанским, Деленским, Каменским, Павловским, Холмским  сельскими советами, а также  Веселокутским, Надеждовским, Новоивановским, Прямобалковским, Теплицким сельскими советами.

Учитывался в том числе фактор  финансового  взаимодействия всех местных советов района в вопросах улучшения функционирования объектов таких важных сфер, как здравоохранение, образование. Сельские советы передали в районный бюджет более 2,5 млн. грн. и за эти средства ремонтируются  амбулаторные,  больничные корпуса, питаются школьники в школах. Самая большая помощь оказана Виноградовским, Каменским, Островнянским, Павловским, Холмским сельскими советами.

Підсумки позачергової XVII сесії районної ради

IMG 5951-600x377

У відповідності до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні, пункту 3.3.7 Регламенту Арцизької районної ради сьомого скликання 5 грудня 2017 року головою районної ради Карабаджаком Ю.Х. була скликана та проведена позачергова XVII сесія районної ради, де було розглянуто питання щодо внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 250 – VII « Про районний бюджет Арцизького району на 2017 рік». Попередньо дане питання було представлено на обговорення депутатам профільної постійної комісії  районної ради начальником фінансового управління районної державної адміністрації Кураловою Н.М..

До районного бюджету були внесені вкрай важливі доповнення, які дозволять стабільно підтримувати тепловий режим в лікарняних закладах району та прийняти участь у співфінансуванні ( відповідна Постанова Кабінету Міністрів України) дуже важливого для сфери освіти об`єкта – спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям. Майданчик буде побудовано на території загальноосвітньої школи №5 в м. Арциз, де навчаються більше 700 учнів. Для реалізації цих питань депутати районної ради одноголосно проголосували за виділення з районного бюджету відповідно 677,3 тис. грн. та 750,0 тис. грн.. 

 

В АРЦИЗЕ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА К ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ

По случаю Международного дня инвалидов, который традиционно отмечается 1 декабря, Арцизский районный центр занятости совместно с заместителем председателя Арцизского районного совета Александром Малевым, представителями местного органа социальной защиты населения, Арцизского управления Пенсионного фонда Украины, отделением Фонда социального страхования, отделами Арцизской райгосадминистрации, а также работодателями провели ряд мероприятий. А именно: семинар для лиц с особыми потребностями, круглый стол, день открытых дверей центра занятости. Целью этих мероприятий было усиление внимания общества к проблемам инвалидов, защита их прав, обеспечение благополучия.

Во время заседания круглого стола для работодателей «Проблемы занятости лиц с инвалидностью и пути их решения» его участники имели возможность обсудить результаты совместной деятельности центра занятости и работодателей. В своем выступлении и.о. директора Прасковья Кутырева подчеркнула, что именно занятость должна быть одним из основных направлений в процессе создания равных возможностей для лиц с особыми потребностями.

Также для безработных с особыми потребностями в Арцизском районном центре занятости прошли профконсультационные мероприятия. Специалисты учреждения предоставили консультации относительно государственных гарантий государства в части занятости. Так, основной проблемой трудоустройства инвалидов является ненадлежащее количество специализированных рабочих мест, отсутствие заинтересованности работодателей в приеме на работу данной категории граждан. В ходе мероприятий безработные получили квалифицированные ответы на все интересующие вопросы.

Не оставили без внимания специалисты Арцизского РЦЗ и учащуюся молодежь с ограниченными физическими возможностями. Для них специалисты провели экскурсию по секторам РЦЗ, ознакомили учащихся с информацией в профинформационном секторе, презентовали профориентационный сайт «Моя карьера» и новый сайт Государственной службы занятости «Платформа профориентации и развития карьеры”.

По итогам мероприятий их участники сошлись во мнении, что залогом успешного решения вопроса трудоустройства лиц с ограниченными физическими возможностями являются совместные действия службы занятости, работодателей, самих безработных и тех, кто стоит на пороге выбора профессии.

Семінар-навчання міського та сільських голів, секретарів міськсільрад

Черговий семінар-навчання для міського та сільських голів, секретарів міськсільрад відбувся 14 листопада цього року. Розглянуті актуальні питання, знання яких дуже важливе для організації роботи в міськсільрадах. Семінар провів заступник голови районної ради Малєв О.М.

Про заходи щодо попередження захворювання свиней на африканську чуму, які проводяться в Одеській області, говорив головний спеціаліст управління Держспоживслужби в Арцизькому районі Атмажов С.В.

З основними положеннями Закону України «Про освіту» ознайомила начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Стоянова О.П. Багато змін, відображених у Законі, стосується не тільки загальної школи, а й дошкільної та позашкільної освіти.  Наразі в районі ведеться підготовка до планового втілення в життя цих змін, в тому числі ведеться створення інклюзивних груп навчання.

Про зміни, обумовлені пенсійною реформою, розказала начальник Арцизького об`єднаного управління Пенсійного фонду України Муравйова І.В. В Арцизькому районі перераховані пенсії 21 тисячі пенсіонерів. Середній розмір підвищення пенсії склав трохи більше двохсот гривень. Детально було роз’яснено про методику перерахунку різних видів пенсій.

Виступили також державний реєстратор Арцизького центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації Марченко О.М., заступник начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Попаз Р.С.,начальник відділу в Арцизькому районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області Мягченко Л.А., начальник відділу ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації та старший офіцер окремого регіонального центру комплектування  державної прикордонної служби в Одеській області Ратушняк Г.О., які роз’яснили  питання щодо порядку ведення державного реєстру та порядку державної реєстрації, удосконалення процесу надання житлових субсидій населенню, удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, служби за контрактом в прикордонних підрозділах Одеської області.

 

В Арцизький район приїхав ще один шкільний автобус


IMG 5042

Голова Арцизької районної ради Юрій Карабаджак з головою Арцизької районної державної адміністрації Сергієм Парпуланським, представниками відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та дирекції Арцизького опорного закладу «Школа-гімназія №1» зустріли новий шкільний автобус.

Транспорт був закуплений через програму «ProZorro». За результатами тендера переможцем стало ТОВ «Аймакс-Групп» з міста Черкаси. Зазначимо, що транспорт придбаний за програмою «Шкільний автобус» за рахунок співфінансування з державного та районного бюджетів у співвідношенні 70 % до 30 %. Загальна вартість транспорту склала 1 млн 695 тис. грн.

Автобус буде направлений до Арцизької школи №1, яка з нового навчального року реорганізована в опорну установу з філіалами: Долинівський НВК, Вишняківський НВК та Арцизький МНВК. 

 

З Днем працівників соціальної сфери України

b7199ccbf8bee33e34fa0378c4c4d78f

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята - Дня працівника соціальної сфери України!

Бажаємо вам творчого натхнення, здійснення всіх ваших задумів і мрій. щоб не вичерпалася ваша віра в щедрість людської душі, щоб вас завжди супроводжували милосердя та доброта, бажання та спроможність бути корисними людям!

Віримо, що ваша працьовитість, компетентність і надалі будуть служити їм.

Низький вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до людей та співчуття. Ви робите потрібну і гуманну справу.

 

Голова районної                                Голова районної ради  

державної адміністрації                

С.А. Парпуланський                           Ю.Х. Карабаджак

 

Результати рейтингової оцінки діяльності районних державних адміністацій за І півріччя 2017 року

27 жовтня 2017 року в Одеській облдержадміністрації були представлені результати оцінки діяльності 26 районних державних адміністрацій за січень – червень 2017 року. Рейтингове оцінювання проводилось за ініціативою голови облдержадміністрації Степанова М.В., що відповідає його Стратегічному плану «Розумний регіон». У дослідженні порівнювали результати роботи райдержадміністрацій за такими показниками, як промисловість, будівництво, сільське господарство, капітальні та прямі іноземні інвестиції,  рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг,  ринок праці та фінанси.

За результатами рейтингового  оцінювання Арцизька районна державна адміністрація опинилася на п’ятому лідируючому місті серед 26 райдержадміністрацій.  Найвищий показник ( І місце) райдержадміністрація отримала по темпам зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів). 

Високий показник отримано в промисловій галузі ( 4 місце). Це стало можливим завдяки зростанню обсягів реалізації продукції сонячними електростанціями, збільшення об’ємів реалізації продукції ТДВ «Арцизький завод ЗБВ» (зростання на 42,7 % відповідно до І півріччя 2016 року), ТОВ «Арцизький молокозавод» (зростання на 26,5 %), ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» ( зростання на 36,8 %).

В галузі будівництва по темпам зростання обсягу виконаних будівельних робіт район зайняв 7 місце, по обсягам прямих іноземних інвестицій – 5 місце, по обсягам доходів місцевих бюджетів на одного мешканця району – 7 місце, по врожайності зернових та зернобобових культур (станом на 1 липня 2017 року) – 9 місце, по темпам зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників – 9 місце.

         Негативні показники район отримав по темпам зростання податкового боргу за грошовими забов”язанями  платників податків – 18 місце, по темпам зростання (зменшення) обсягів виробництва м’яса – 22 місце, по рівню сплати населенням житлово-комунальних послуг – 17 місце.

 

Итоги XVI сесии районного совета

IMG 5397

На очередной сессии районного совета рассмотрено 45 вопросов. Пленарное заседание состоялось 27 октября 2017 года.

 Результаты служебной деятельности Арцизского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

Вопрос, ставший основным составляющим в процессе выполнения районной комплексной программы «Безопасная Арцизчина», доложен начальником Арцизского отдела полиции ГУНП в Одесской области полковником полиции Галкиным Р.В.

Первоочередное внимание уделено предупреждению и раскрытию криминальных проявлений. На территории г. Арциз и района зарегистрированы 11 общественных формирований в составе:«Островное» -21 чел., «Каменское» - 11 чел., «Деленское» -  28 чел., «Павловское»-13 чел., «Гром»(с. Надеждовка) - 22 чел., «Холмское» - 15 чел., «Веселокутское» - 15 чел., «Задунаевское» - 10 чел., «Главанское» - 10 чел.. Полиция общественной безопасности в г. Арциз пока не функционирует. Активнее всех помогают сотрудникам полиции в вопросах охраны общественного порядка и предупреждения преступности Павловское и Островнянское общественные формирования.

За 9 месяцев текущего года в журнал единого учёта зарегистрировано 2093 сообщения о криминальных правонарушениях (в 2016 г. - 2281 ) 575 из них внесены в Единый реестр досудебных расследований (в 2016 г. - 639 ). Совершено 421 криминальное правонарушение (в 2016 г. - 415 ). Уровень преступности на 10 тыс. населения составил 91,5%. Раскрыты все четыре совершенные особо тяжкие преступления. Снизился уровень других преступлений. Возросло количество ДТП (8 против 4 в 2016 г.).

Предпринимаемые меры по профилактике преступных проявлений со стороны несовершеннолетних дали позитивный результат – значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных подростками или с их участием.

 

О ходе выполнения районной программы оздоровления и отдыха детей в Арцизском районе на 2014-2017 годы.

В Арцизском районе проживают 4303 ребёнка школьного возраста. Организация их оздоровления и отдыха проводилась за средства государственного, областного, районного и прочих местных бюджетов. родительских, профсоюзных, спонсорских и других привлеченных средств на базе коммунальной организации «Арцизское детское загородное учреждение оздоровления и отдыха «Юбилейное», а также других оздоровительных учреждений.

В течение летнего периода оздоровлено 748 детей, в т.ч: 7 – в УДУ «Молодая Гвардия», 6 – в ГПУ «Международный детский центр «Артек», 103 – в санатории «Малая Долина», 20 – в оздоровительном лагере «Дружба», 46 – в КОАДЗУ «Юбилейное», 95 – в трёх  пришкольных лагерях с дневным пребыванием.

За счёт городского и сельских советов на берегу моря отдохнули 158 детей, за счёт родителей и спонсоров – 188 детей. Оздоровлено 415 детей из семей льготных категорий. Кроме этого, в июне работали четыре пришкольных лагеря, в которых 9 учителей английского языка и один волонтёр из Канады занимались со 120 учениками. 20 дошкольных учебных заведений и 7 дошкольных подразделений учебно-воспитальных комплексов, в которых проходят обучение 1618 детей, на летний период были переведены на режим оздоровления.

Все дети, которые были охвачены оздоровлением и отдыхом, а также персонал, который их обслуживал, прошли медицинское обследование. Всего на оздоровление детей только с районного и горсельбюджетов было израсходовано более 1,2 млн. грн.

 Районная программа гражданской обороны, техногенной и пожарной безопасности.

         Программа действует с 2014 года. За этот период произошло 313 опасных событий, в т.ч. 240 пожаров, во время которых погибли 15 человек и 12  человек травмированы. Часть проблем в этой сфере были устранены за счёт районного и местных бюджетов. На сумму 120 тыс. грн. было приобретено пожарно-техническое оборудование. В с. Теплица постоянно дежурит пожарно-сторожевая охрана, противопожарные единицы функционируют в с. Виноградовка,  на объектах – ХПП в г. Арциз и в с. Новохолмское.

         Программой предусмотрено создание четырёх местных пожарных охран в сёлах Задунаевка, Главани, Вознесенка Первая  и Делень. В Задунаевке МПО создана в 2016 году. В этом году в завершении этого процесса с. Главани.

Следует обратить особое внимание на достаточне противопожарное обеспечение и установление новых пожарных гидрантов  в микрорайонах г. Арциз, а также на пожарную безопасность объектов с массовым пребыванием людей, особенно в лечебных и учебных учреджениях.

 Районная целевая программа «Здоровье»

Программа охватывает все основные направления деятельности сферы здравоохранения района.

  1. 1.Медицинская помощь сельскому населению.

На первом уровне медицинская помощь оказывается семейными врачами в г. Арциз, селах Виноградовка, Главани, Делень, Задунаевка, Каменское, Новая Ивановка, Теплица, Холмское и фельдшерско-акушерскими пунктами в других селах района. В 2015 и 2016 годах осуществлялись выезды бригад врачей и передвижного флюроографа.

В октябре  этого года а Арцизе провели прием ведущие специалисты Одесского областного онкологического диспансера.

2. Улучшение жилищно-бытовых условий медицинских работников.

В центральной районной больнице работают 55 врачей. Требуется доукомплектация врачами следующих специальностей: анестезиолог - 2, хирург – 2, акушер-гинеколог – 2, травматолог – 1,  педиатр стационара – 1, неонатолог – 1. Функционирующий с 2016 года специальный раздел программы, подтвержденный финансовыми средствами, позволил за счёт районного финансирования приобрести квартиру для молодых врачей и ежемесячно компенсировать молодым специалистам аренду жилья и коммунальные услуги в сумме 1500 грн.. Планируется приобретение еще одной ведомственной квартиры для молодых специалистов.

3. Снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями.

         В районе полное обеспечение электрокардиографами, закуплен новый аппарат для ультразвукового исследования сердца. Централизовано закупаются специальные препараты для оказания экстренной помощи при инфарктах миокарда в первые часы для фибринолиза тромбов.

4. Сохранение здоровья ветеранам, инвалидам

         В районе проживают 104 ветерана Второй мировой войны,  41 пострадавший от Чернобыльской       катастрофы. Из них амбулаторное лечение получили 58 и 21 человек соответственно. Зубопротезировано 5 человек. В районе  121 чел, участников АТО, из них 29 чел. пролечились амбулаторно, 3 – в стационаре.

5. Профилактика социально значимых заболеваний

Работа по профилактике туберкулёза остается приоритетной. Ею занимается вся медицинская сеть района, начиная с ФАПов и заканчивая ЦПМСП и ЦРБ. Каждый третий случай заболевания туберкулёзом выявляется при профосмотрах. Значительно повысился уровень выявления туберкулёза у детей. Обеспеченность вакциной БЦЖ – стопроцентная.

Уровень онкологической заболеваемости в районе составляет 302,8, по области - 350,0 на 100 тыс. чел. населения. В программе выделен отдельный раздел по профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний. Оборудование, необходимое для этого есть: фиброгастроскоп, УЗИ-аппарат, рентгенологический комплекс, ФГ-раф, компьютерный томограф.

Ежемесячно проводится мониторинг инфицирования, и заболеваемости СПИДом, вертикальной трансмиссии от матери к новорожденному ребёнку, смертности. При районной поликлинике функционирует кабинет «Доверие». Все, состоящие на данном диспансерном учёте, получают бесплатное лечение.

6. Модернизация зданий и обновление оборудования.

Два года идет активная подготовка к размещению на базе районного больничного комплекса госпитального округа. Эта огромная работа проводится при реальной поддержке депутата Одесского областного совета Паращенко С.В., депутатов районного и местных советов, районной государственной администрации. В отделениях проведены капитальные и текущие ремонты, капитально отремонтирована поликлиника( 1,4 млн. грн. -сельские бюджеты), заменены все дверные блоки и 400 окон во всех отделениях, родильное отделение частично отремонтировано за счёт городского бюджета. В хирургическом отделении совершенно новый и с новым оборудованием операционный блок. На ремонт помещений израсходовано около 4-х млн. грн. Медицинское оборудование на сумму 1,3млн. грн. приобретено за средства, вырученные от реализации старых неиспользованных зданий. Создано реанимационное отделение с обновленным оборудованием и шестью функциональными кроватями с электроприводом. Значительно улучшены условия лечения больных в неврологическом отделении. В баклаборатории установлены боксы. За счёт районного бюджета реконструированы и капитально отремонтированы противотуберкулёзный кабинет ( с разделением потоков здоровых пациентов и больных туберкулёзом). Капитально отремонтированы лифты и в поликлинике, и в стационарном корпусе, кабинеты для медосмотров женского населения и декретированного контингента. Начат ремонт рентген –кабинета. Подлежат ремонту прачечная, еще три операционных блока. Подготовлена сметная документация реконструкции приёмного отделения с целью дальнейшего его трансформирования в современное отделение неотложной помощи.

На реализацию программы запланированы средства в сумме 7,5 млн. грн. в течение пяти лет. За год до её завершения реализованы проекты на сумму 6,8 млн. грн., 5,8 млн. грн. – на улучшение материально-технической базы, на поддержку  молодых кадров – 575 тыс. грн., по другим разделам – 520 тыс. грн.

Районный бюджет

По итогам девяти месяцев доходная часть общего фонда бюджета района исполнена на 105,7%. Собственных поступлений поступило 96010,6 тыс.грн., процент выполнения – 121,6. Доходная часть специального фонда исполнена на 142,9%.

Районный бюджет в части общего фонда наполнен на 101,1% в т. ч., по  собственным поступлениям выполнение составило 188,6% - при плане 3647,9 тыс. грн. поступило 6879,0 тыс грн..

Городским и сельскими советами  планы доходной части общего фонда тоже выполнены, как и по поступлениям в специальный фонд.

Расходная часть бюджетов всех уровней в районе не выполнена в связи с недофинансированием субвенций с государственного бюджета.

Депутатами районного совета принято решение распределить 1589,4 тыс. грн.. За эти средства будут отапливаться корпуса районной больницы, закупаться медикаменты. Часть средств будет направлена на содержание районных коммунальных предприятий, а также на реализацию районных программ « Власний дім» та «Безпечна Арцизчина».

Ко Всеукраинскому дню библиотек

Vseukrainskiy-den-bibliotek-Arciz-02

Не было бы библиотек, не было такого огромного собрания информации в мире. Первые библиотеки еще 2,5 тыс. лет до нашей эры хранили записи на глиняных носителях.  В Киевской Руси в библиотеке, созданной князем Ярославом Мудрым, на хранении находились книги, изготовленные исключительно вручную.

В Арцизском районе библиотечная система работает стабильно, постоянно совершенствуется и развивается. Образцом в организации современного библиотечного обслуживания является Арцизская центральная районная библиотека, где вдохновенно и творчески работает дружный коллектив под руководством профессионала и энтузиаста своего дела Гуцан Г.И.

В конун Всеукраинского Дня библиотек от  имени председателя Арцизского районного совета Карабаджака Ю.Х. грамотами награждены:

Роба М.П. – библиотекарь филиала №3 (г.Арциз);

Иванова Н.Ф. – заведующая филиалом библиотеки №9 (с.Теплица).

         На очередной сессии районного совета будет рассмотрен вопрос о выделении средств с районного бюджета на реконструкцию системы отопления здания центральной библиотеки. И это будет достойным подарком и для библиотекарей, и для многочисленных посетителей.

О предотвращении коррупции в органах публичной власти

22 сентября 2017 года для должностных лиц местного самоуправления и государственных служащих Арцизского района управлением повышения квалификации кадров Одесского регионального института государственного управления Национальной академии  государственного управления при Президенте Украины проведен семинар по антикоррупционной тематике:

- Механизмы преодоления коррупции путем децентрализации системы публичной власти

- Теоретико-правовые основы  понятия коррупции. Государственная политика Украины в сфере противодействия коррупции

- Предотвращение коррупции и этика публичного управления. Общественный контроль как элемент этической инфраструктуры в деятельности органов публичной власти

- Международный опыт предупреждения и противодействия коррупции.

Эти вопросы были представлены Кривцовой В.М. – заведующей кафедрой глобалистики, евроинтеграции  и управления национальной безопасности, Оганисяном М.С – доцентом кафедры публичного управления и регионалистики, Саханенко С.Е. – профессором  кафедры публичного управления и регионалистики,  Фальковським А.А. – доцентом кафедри государствоведения и права ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины.

 

Рабочее совещание в Арцизской ЦРБ

    Руководители органов местного самоуправления 5 сентября приняли участие в рабочем совещании, которое провели председатель Арцизского районного совета Карабаджак Ю.Х., председатель Арцизской районной государственной администрации Парпуланский С.А. и и.о. главного врача коммунального учреждения «Арцизская центральная районная больница» Челак Е.И.

IMG 0788

     Цель совещания – подведение  итогов масштабных работ по ремонту и благоустройству больничного комплекса и планирование других вопросов, которые ждут незамедлительного решения.

     Полностью обновлено здание поликлиники. Проведен капитальный ремонт всего здания,  отремонтированы лифты,  которые не функционировали со дня открытия этого объекта, обустроены внутренние туалеты. Заменены кровли травматологического, неврологического и детского отделений. В родильном отделении отремонтированы родильный зал и палаты, в хирургическом отделении отремонтированы операционный блок, палаты, частично заменено плиточное покрытие. Во всех отделениях произведена заменена всех окон и дверных блоков.  Отремонтирован запасной лифт в основном корпусе. Завершается реконструкция в помещении тубкабинета с разделением  на два входа и обустройством внутреннего туалета.

IMG 0734-600x400

IMG 0725-600x400 copy copyIMG 0743-600x400

IMG 0761-600x400

        На проведение такого колоссального объема работ, приобретение медицинского оборудования в течение прошлого и этого годов из областного, районного и местных бюджетов района привлечено около 10 млн. грн.. Благодаря депутату областного совета Паращенко С.В. в районе и на будущее надеются получать такую существенную финансовую поддержку с областного бюджета. Немаловажную роль сыграют решения депутатского корпуса  районного, и местных советов по выделению денежных средств для здравоохранения района.

IMG 0782-600x400

   На очереди ремонт детского отделения, рентгенкабинета, прачечной, завершение ремонтных работ в отделениях хирургии, анестезиологии, гинекологии и родильном отделении.

К началу нового учебного года

1472789176 1-sentyabrya


С 2015 года в Арцизском районе действует программа развития сферы образования. Часть её положений нашла своё продолжение в мероприятиях по реализации в 2017 – 2018 годах Стратегии экономического и социального развития района до 2020 года. Ежесессионно депутаты районного совета в тесном сотрудничестве с отделом образования районной государственной администрации определяют дальнейшие направления развития школ, дошкольных и внешкольных учебных учреждений в районе.

В поле зрения, в первую очередь, улучшение материально-технической базы. Только в 2017 году  на реализацию программных заданий на объектах образования вложено 11,8млн. грн. из районного, областного и государственного бюджетов (ремонт крыш; замена окон; капитальный ремонт и строительство спортивных сооружений; благоустройство территорий; ремонт внутренних туалетов; замена отопительных котлов и систем; капитальный ремонт помещений и др.). Еще одна важная задача – перевод учебных заведений на высокоскоростной интернет  и создание WI-FI – зон  со свободным  доступом для педагогов и учащихся.

 На развитие первой в районе опорной школы,созданной на базе городской школы – гимназии №1, уже получены средства с государственного бюджета (1,5 млн.грн.) и из местного бюджета (0,5 млн.грн.) на приобретение школьного автобуса, а также ещё 500 тыс.грн.  с государственного бюджета на приобретение компьютерного комплекса для организации дистанционного обучения.

Новый 2017 -2018 учебный год станет продолжением работы, направленной на повышение уровня и качества образования детей в Арцизском районе.

 

Календар новин

<< < Жовтень 2017 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31