Про затвердження програми забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа в Арцизькому районі на 2016-2018 роки

 

 

 

 

АРЦИЗЬКА  РАЙОННА  РАДА

Проект рішення

 

Про затвердження програми забезпечення житлом

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа в Арцизькому районі на 2016-2018 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 13,22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу  Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», рішення Одеської обласної ради від 17 червня 2016 року №187 "Про затвердження регіональної програми забезпечення житлом дітей – сиріт,   дітей,  позбавлених батьківського піклування,   осіб та молоді з їх  числа в Арцизькому районі на           2016 -  2018 роки", з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді  з їх числа, районна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну  програму забезпечення житлом  дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа в Арцизькому районі на 2016-2018 роки  (додається).

2. Районній державній адміністрації, службі у справах дітей районної державної адміністрації, відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації спільно з виконавчими комітетами міської та сільських рад організувати виконання заходів щодо реалізації районної програми забезпечення житлом  дітей – сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа в Арцизькому районі на 2016-2018 роки.

3. Рекомендувати Арцизькій міській та сільським радам прийняти відповідні аналогічні рішення щодо затвердження зазначеної програми.

4. Районній державній адміністрації, фінансовому управлінню районної державної адміністрації, міськсільрадам при складанні бюджетів  передбачати кошти на виконання зазначеної програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію              районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту населення

 

 

Проект  рішення  підготовлений 

                                                                                     відділом  служби у справах дітей 

   районної державної  адміністрації

 

 

 

 

Додаток

                                                         до проекту рішення  районної ради

                                                      

 

                                                         Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, а також осіб та молоді з їх числа

в Арцизькому районі на 2016-2018 роки

 

  1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована районна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа
в Арцизькому районі на 2016-2018 роки

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства»; Указ Президента України від 16 грудня 2011 р. № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» та  від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб та молоді з їх числа.

            Станом на 1 серпня 2016 року на обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 109 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 17 перебувають на повному державному забезпеченні у державних дитячих закладах, 27 виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 65- влаштовані під опіку та піклування.

         Після виходу із державного закладу, прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу переважна кількість дітей має проблеми із адаптацією до навколишнього соціуму, передусім - це відсутність власного житла. Така проблема є і у дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, які не маючи власного житла, на сьогодні мешкають у житлових приміщеннях опікунів та піклувальників.

      Питання забезпечення житлом вищевказаних категорій є однією з найактуальніших проблем Арцизького району, оскільки із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку, власне житло мають 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на праві користування є житло у 82 дітей,взагалі не мають житлаі потребують забезпечення  - 22 дитини, що становить 20 відсотків від їх загальної кількості.

       Всього в Арцизькому районі на квартирному обліку перебуває  20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб  з їх числа.

       Із загальної кількості осіб зазначеної категорії лише 96 відсотків мають на праві користування придатні для проживання житлові приміщення.  Частина житла, що їм належить на праві користування, потребує проведення ремонтних робіт, а у 3  осіб воно взагалі непридатне для проживання.

       У 2013-2015 роках діяла регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на  2013 – 2015 роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 04 липня 2013 №825-VI, на реалізацію якої передбачалось фінансування на придбання житла для дітей зазначеної категорії з Арцизького району за кошти обласного бюджету в обсязі 420  тис. грн.

Як наслідок, протягом 2013 року забезпечено житлом  2-х осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та  освоєно  98 тис. 106,00грн. з обласного бюджету на придбання трьохкімнатної квартири в  м. Арциз.

В межах Програми протягом 2014 року  було заплановано 120 тис. грн. та за кошти обласного бюджету забезпечено житлом  2-х осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають в м.Арцизі.

Протягом 2015 року  було забезпечено житлом одну особу з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Однокімнатну квартиру  для  неї  було придбано за кошти обласного бюджету на суму 130 тис. грн.

Всього за час дії Програми  за кошти з обласного бюджету  було забезпечено житлом 5 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

На виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року                № 1163/2011 «Про питання забезпечення реалізації прав дітей в Україні», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа розроблено регіональну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа (далі – Програма).

     Згідно пункту 64 Порядку діяльності органами опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, районна державна адміністрація, виконавчий орган міської, сільської ради за місцем походження або проживання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, позачергово забезпечує її житловим приміщенням. Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа не може бути розв’язана без участі місцевих органів самоврядування і потребує розробки та впровадження відповідної Програми.

За прогнозними показниками кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть повноліття та потребуватимуть забезпечення житлом, складатиме 22 дитини, що автоматично стане причиною збільшення кількості бездомних громадян в області. До зазначеної категорії увійдуть діти - сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи та молодь з їх числа через відсутність житла у їх батьків на момент посиротіння .

Зважаючи на те, що можливості місцевих бюджетів є досить обмеженими, вирішення нагальної суспільно значимої проблеми в області можливе лише за умови надання з обласного бюджету бюджетам міст та районів області субвенції з метою співфінансування витрат, пов’язаних із придбанням соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа.

 

2.Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 16 до 18 років, осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років та молоді, яка на момент  прийняття Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» мала статус дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування або осіб з їх числа, право яких не було реалізовано у встановленому Законом порядку.

 

 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки виконання Програми

 

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення житлом даної категорії в Одеській області є:

             збереження в задовільному стані наявного у дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування житла зменшить потребу у забезпеченні житлом зазначеної пільгової категорії громадян;

             придбання та передача у власність  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа благоустроєних житлових приміщень для постійного проживання за рахунок коштів обласного, міських, районних,  сільських бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел, не заборонених законодавством України;

             формування житлових фондів соціального житла за рахунок вільних житлових приміщень, що знаходяться у власності територіальних громад та передача їх у користування дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам та молоді з їх числа  з метою вирішення подальшого забезпечення житлом.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на реалізацію Програми є наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.10.2015р. № 252 «Про прогнозні показники середньорічної вартості опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік», за яким вартість 1 кв.м. по Одеській області становить 8260,0 грн. та норми жилої площі, що передбачена ст.47 Житлового кодексу Української РСР -13,65 кв. метрина одну особу, та кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть повноліття у роки виконання Програми.

Строк дії Програми – 2016-2018 роки.

 

  1. 4.Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності та заходи наведені у додатку 1 до Програми включають:

1)Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа;

2)   приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходиться  у  власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб та молоді з їх числа;

3) забезпечення придбання та передача у власність  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа благоустроєним житловими приміщенням для постійного проживання;

4) формування житлового фонду соціального житла за рахунок вільних житлових приміщень, що знаходяться у власності територіальних громад та передача його у користування для подальшого забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа.

 

    5. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме реалізації державної політики соціального захисту  та встановлених чинним законодавством прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на позачергове отримання житла.

Виконання Програми в Арцизькому районі дасть змогу:

- створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з  їх числа;

- забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб та молоді з їх числа після завершення перебування  їх в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах, після закінчення навчання в навчальних закладах.

Потреба у забезпеченні житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа в Арцизькому районі у 2016 – 2018 роках  наведені в додатку 2 до Програми.

 

6. Координація і контроль за виконанням Програми

Координація роботи із забезпечення виконання Програми між усіма виконавцями заходів покладається на службу у справах дітей районної державної адміністрації, яка здійснюватиме систематичний моніторинг забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, та контролюватиме перевірку правових підстав наданні житла на пільгових засадах в межах Програми.

Реалізація Програми за суб’єктами діяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.

Виконавці, зазначені у Програмі, щокварталу до 01 числа подають службі у справах дітей районної державної адміністрації – координатору Програми інформацію про стан виконання заходів.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації до 05 липня та до 05 січня готує та подає голові Арцизької районної державної адміністрації та голові Арцизької районної ради, службі у справах дітей  Одеської обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури та  соціального захисту населення.

 

 

ПАСПОРТ

районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа
     на 2016-2018 роки

1

Ініціатор розроблення програми

Арцизька районна  державна адміністрація

2

Розробник програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

3

Співрозробники програми

Фінансове управління районної державної адміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства тарозвитку інфраструктури районної державної адміністрації, Арцизький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети міської, сільських рад

4

Відповідальні виконавці програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації,  відділ містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства тарозвитку інфраструктури районної державної адміністрації, Арцизький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі комітети міської, сільських рад

5

Учасники програми

 Арцизька районна державна адміністрація, служба у справах дітей районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства тарозвитку інфраструктури районної державної адміністрації в тому числі  районні центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; виконавчі комітети міської, сільських рад

6

Термін реалізації програми

2016-2018 роки

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Обласний, районний, міській, сільські бюджети

 

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.

-

 

у тому числі:

 

8.1

кошти обласного бюджету, тис. грн.

-

8.2

кошти районних, міських, селищних, сільських бюджетів, тис. грн.

-

8.3

інших джерел, не заборонених законодавством України

 -


 

               Додаток 1

               до Програми

Напрями діяльності та заходи

районної Програми забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,                                                      осіб та молоді з їх числа в Арцизькому районі  на 2016-2018 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),    тис. гривень

У тому числі за роками

(тис. гривень)

Очікувані результати

2016

2017

2018

 Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа

ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

районна державна адміністрація, виконкоми міської та сільських рад

2016-2018 роки

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

 

Наявність бази даних щодо належного дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, нерухомого майна 

встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

районна державна адміністрація, виконкоми міської та сільських рад

2016-2018 роки

Без залучення бюджетних коштів

 

 

 

 

Забезпечення збереження та використання нерухомого майна, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені

районна державна адміністрація, виконкоми міської та сільських рад

2016-2018 роки

 

 

 

 

 

Закріплення права власності на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернат них закладах

Приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Проведення ремонту житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

Районна державна адміністраціявиконавчі комітети міської та сільських  рад

2016-2018 роки

Районний, міській,  сільські бюджети

-

-

-

-

Збереження  житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у придатному для проживання стані

Забезпечення  придбання та передача у власність дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб  та молоді з їх числа, благоустроєним жилим приміщенням для постійного проживання

Придбання житла для потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді  з їх числа

Обласна державна адміністрація районна державна адміністрація виконавчі комітети міської та сільських рад

2016-2018 роки

Обласний бюджет, районній, міській, сільській бюджети

-

-

-

-

 Забезпечення житлом на праві власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді  з їх числа

Формування житлового фонду соціального житла  за рахунок вільних житлових приміщень, що знаходяться у власності територіальних громад та передача його у користування  для подальшого забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб  та молоді з їх числа

 

-інвентаризація існуючих житлових фондів територіальних громад;

-формування житлового фонду соціального житла;

передача у користування 

 

Районна державна адміністраця, виконавчі комітети міської та сільських рад

 

2016-2018 роки

 

Районні, міській,  сільській бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього коштів за Програмою

-

-

-

-

 

 

 

-

Створення та розвиток місцевих фондів соціального житла та забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді  з їх числа житлом  на праві користування

Всього коштів з обласного бюджету

-

-

-

-

 

Всього з місцевих бюджетів

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 


  Додаток 2

до проекту Програми

 

Потреба в забезпеченні

 житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа,  в Арцизькому районі  Одеської області на 2016-2018 роки

Район, місто

Кількість ДС, дітей ПБП, осіб та молоді з їх числа з зони АТО, які будуть забезпечені в рамках Програми

Кількість

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа потребують житла

 
 

Роки

 

2016

2017

2018

 

1

2

3

4

5

 

Арцизька міська рада

5

 

 

 

 

Деленська сільська рада

2

 

 

 

 

Долинівська сільська рада

6

 

 

 

 

Вознесенська Перша сільська рада

3

 

 

 

 

Мирнопільська сільська рада

3

 

 

 

 

Новаїванівська сільська рада

1

 

 

 

 

Всього

20

 

 

 

 

 

Календар новин

<< < Січень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31