Порядок складання, подання запитів на інформацію

Додаток 1

до розпорядження районної ради

 

Порядок складання, подання запитів на інформацію,

розпорядником якої є Арцизька районна рада, а також оскарження рішень,

дій чи бездіяльності районної ради як розпорядника інформації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Доступ до публічної інформації Арцизької районної ради забезпечується шляхом її розміщення у відповідних теках відділу організаційної та кадрової роботи районної ради та  надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.5. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запит на отримання публічної інформації подається районній раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 68400, м. Арциз, вулиця Орджонікідзе, 46, Арцизька районна рада.

В районній раді запити також приймають:

телефонами за номерами: (0245) 3-41-72,  3-10-64;

факсом за номером: (0245) 3-10-64;

електронною поштою: rajsovetarcizGyandex.ruДанный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), затверджену розпорядженням районної ради від ___________ 2011 року № __________.

2.7. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу з питань юридичного забезпечення, земельних відносин та розвитку соціальної інфраструктури району, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Арцизька районна рада.

2.8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Арцизька районна рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампу районної ради із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.10. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

2.11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку районна рада повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.12. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат визначається районною радою на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

2.13. У разі коли районна рада відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачу у письмовій формі надається відмова в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

2.14. Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, районна рада має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

ІІІ. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Арцизької районної ради

як розпорядника інформації

3.1. Особи, які вважають, що їх права та законні інтереси порушені при розгляді районною радою інформаційних запитів, мають право звернутись до голови районної ради або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядником обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3.2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                            В.О.Купрін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар новин

<< < Січень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31