Символіка села Долинівка

  У К Р А Ї Н А

 ДОЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Про затвердження офіційних символів с.Долинівка –герба і прапора, опису та положення про порядок використання символіки територіальної громади.

 Відповідно до статті 22, пункту 49 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Указу Президента України „Про впорядкування геральдичної справи в Україні” від 18.05.2000 року № 694/2000 та з метою створення офіційних символів села Веселий Кут –герба і прапора згідно з чинним законодавством сільська рада

        В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити офіційні символи с. Долинівка: герб і прапор (додатки №1, 2).

2. Затвердити положення про зміст, опис і порядок використання символіки територіальної громади с. Долинівка Арцизького району Одеської області (додатки № 3, 4).

3. Сільському голові Тодорову В.І. підготувати необхідні документи та звернутись до геральдичної колегії при Одеській обласній раді щодо внесення офіційних символів села (герба і прапора ) до геральдико-вексилологічного реєстру офіційних символів і відмітних знаків органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Одеської області та одержати свідоцтво про їх реєстрацію.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з соціально-економічного розвитку та бюджету .

 

Долинівський сільський голова                               В.І.Тодоров

 14 квітня 2011 року

№ 37

 

Додаток № 1

до рішення сільської ради

від 14 квітня 2011 року

                                                                  № 37

 

Герб с. Долинівка

 Арцизького району Одеської області

Герб с. Долинівка-без ленты

Опис

 На синьому (лазуровому) полі, срібне гніздо лелек із двома срібними лелеками, що поставлені один проти одного з піднятими  головами та крилами з чорними напірниками, червоними лапами та дзьобами, трьома срібними лелеченятами з червоними дзьобами, два і один, які супроводжуються угорі золотим полуденним сонцем о 24 хвилястих променях. Щит розміщений у золотому картуші та увінчаний золотою сільською короною.

 
 Символіка

 Дорослі лелеки символізують перших німців - колоністів, які створили своє поселення у 1830 р. під назвою Милостива Долина, а малі лелеченята символізують сучасне населення, яке продовжило життя села під назвою Долинівка. Сама композиція символізує єдність народів, мир, добробут та злагоду.  Лелека  у слов'ян - символ родини, сімейного благополуччя, любов до рідного дому та землі. Золоте сонце символізує південний  край, світло, тепло та достаток. Срібний, білий колір символізує чистоту та невинність. Лазуровий символізує красу, гідність, добро.

 Герб розміщений у золотому картуші, який рекомендований Українським геральдичним товариством, та прикрашений сільською короною, яка вказує на статус села.


Додаток № 2

до рішення сільської ради

від 14 квітня 2011 року

                                                                  № 37

 

Прапор с. Долинівка

 Арцизького району Одеської області

 Флаг с. Долиновка

  Опис

  Квадратне полотнище, що складається з трьох вертикальних смуг – жовтої, синьої та жовтої (спiввiдношення їхнiх ширин рiвне 1:3:1).

 На синій смузі, біле гніздо лелек із двома білими лелеками, що поставлені один проти одного з піднятими  головами та крилами з чорними напірниками, червоними лапами та дзьобами, трьома білими лелеченятами з червоними дзьобами, два і один, які супроводжуються угорі жовтим полуденним сонцем о 24 хвилястих променях.

Символіка

 Малюнок прапора вибудовано на підставі кольорового вирішення герба і несе таку ж символіку.


Додаток № 4

до рішення сільської ради

 14 квітня 2011 року № 37

ПОЛОЖЕННЯ

           Про зміст, опис і порядок використання прапора села Долинівка

 Арцизького району Одеської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про зміст, опис і порядок використання прапора с. Долинівка (далі Положення), розроблене на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1.2. Прапор с. Долинівка є одним з офіційних символів його територіальної громади.

 1.3. Прапор села приймається згідно з законодавством України сільською радою.

 1.4. Опис прапора і Положення затверджуються рішенням сільської ради більшістю голосів депутатів від загальної кількості ради.

2. ОПИС ПРАПОРА СЕЛА І ЙОГО СИМВОЛІКА

2.1. Прапор с. Долинівка затверджений рішенням Долинівської сільської ради № 37 від 14 квітня 2011року.

 2.2. Прапор села являє собою квадратне полотнище у співвідношення сторін 1:1.

Опис

 Квадратне полотнище, що складається з трьох вертикальних смуг – жовтої, синьої та жовтої (спiввiдношення їхнiх ширин рiвне 1:3:1).

На синій смузі, біле гніздо лелек із двома білими лелеками, що поставлені один проти одного з піднятими  головами та крилами з чорними напірниками, червоними лапами та дзьобами, трьома білими лелеченятами з червоними дзьобами, два і один, які супроводжуються угорі жовтим полуденним сонцем о 24 хвилястих променях.

Автори проекту :

Джунь Володимир Миколайович - президент Волино-Подільської геральдичної колегії, заслужений член Всеросійського геральдичного товариства, член геральдичної колегії при Одеській обласній раді, член Українського геральдичного товариства;

Маскевич Олег Іванович - голова комісії по геральдиці Кримського геральдичного товариства, голова Кримського відділення Волино-Подільської геральдичної колегії, дійсний член Всеросійського геральдичного товариства, член Українського геральдичного товариства.

Символіка

Малюнок прапора вибудовано на підставі кольорового вирішення герба і несе таку ж символіку.

3. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРАПОРА

3.1. Зразок прапора постійно зберігається в робочому кабінеті сільського голови.

 3.2. Копія прапора, а також Положення про прапор розпорядженням сільського голови направляються для зберігання і демонстрації в музей.

 3.3. Виключне право користуватися і розпоряджатися прапором належить сільському голові.

 3.4. Використання прапора в інших випадках та іншими юридичними і фізичними особами дозволяється лише з рішення сільської ради і тільки в відповідності з діючим Законодавством України і даним Положенням.

 3.5. Використання прапора села в комерційних та рекламних цілей здійснюється на платній основі і в відповідності з Законами України «Про рекламу» і «Про місцеві податки і збори».

 3.6. Прапор села може розміщуватися:

 - в кабінеті сільського голови;

 - в залі пленарних засідань;

 - на фронтоні приміщення ради.  

 3.7. Допускається використання прапора:

 - для святкового оформлення Дня села, інших пам’ятних та історичних дат;

 - в інших випадках, погоджених з сільською радою.

 3.8. При виготовленні прапора села повинно бути забезпечення відповідності до опису, а також затверджених пропорцій.

Секретар                                                               

Додаток № 3

до рішення сільської ради

від 14 квітня 2011 року №37

ПОЛОЖЕННЯ

про зміст, опис та порядок використання герба села Долинівка

 Арцизького району Одеської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про зміст, опис і порядок використання герба с. Долинівка (далі Положення), розроблене на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1.2. Герб с. Долинівка (далі герб села) є одним з офіційних символів його територіальної громади.

 1.3. Герб села приймається у відповідності з законодавством України сільською радою.

 1.4. Опис герба і Положення затверджуються рішенням сільської ради більшістю голосів від загального складу ради.

2. ОПИС ГЕРБА СЕЛА ТА ЙОГО СИМВОЛІКА

2.1. Герб села затверджений рішенням № 37 Долинівської сільської ради від 14

 квітня 2011 року.

 2.2. Герб села являє собою прямокутний щит з заокругленими нижніми кутами, з співвідношенням ширини до висоти 5:6.

 2.3. Герб може зображуватися на щитах іншої форми, а також з прикрасами у вигляді позащитовій стрічці з офіційною назвою села і датою заснування.

Опис

 На синьому (лазуровому) полі, срібне гніздо лелек із двома срібними лелеками, що поставлені один проти одного з піднятими  головами та крилами з чорними напірниками, червоними лапами та дзьобами, трьома срібними лелеченятами з червоними дзьобами, два і один, які супроводжуються угорі золотим полуденним сонцем о 24 хвилястих променях. Щит розміщений у золотому картуші та увінчаний золотою сільською короною.


 Автори проекту :

Джунь Володимир Миколайович - президент Волино-Подільської геральдичної колегії, заслужений член Всеросійського геральдичного товариства, член геральдичної колегії при Одеській обласній раді, член Українського геральдичного товариства;

Маскевич Олег Іванович - голова комісії по геральдиці Кримського геральдичного товариства, голова Кримського відділення Волино-Подільської геральдичної колегії, дійсний член Всеросійського геральдичного товариства, член Українського геральдичного товариства.

Символіка

Дорослі лелеки символізують перших німців - колоністів, які створили своє поселення у 1830 р. під назвою Милостива Долина, а малі лелеченята символізують сучасне населення, яке продовжило життя села під назвою Долинівка. Сама композиція символізує єдність народів, мир, добробут та злагоду.  Лелека  у слов'ян - символ родини, сімейного благополуччя, любов до рідного дому та землі. Золоте сонце символізує південний  край, світло, тепло та достаток. Срібний, білий колір символізує чистоту та невинність. Лазуровий символізує красу, гідність, добро.

Герб розміщений у золотому картуші, який рекомендований Українським геральдичним товариством, та прикрашений сільською короною, яка вказує на статус села.

3. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГЕРБА

3.1. Зразок герба постійно зберігається в робочому кабінеті сільського голови.

 3.2. Виключне право користуватися і розпоряджатися гербом належить сільському голові.

 3.3. Використання герба в інших випадках та іншими юридичними і фізичними особами допускається лише з рішення сільського голови і лише у відповідності з діючим Законодавством України і даним Положенням.

 3.4. Використання герба села в комерційних і рекламних цілях здійснюється на платній основі і у відповідності до Закону України «Про рекламу» і «Про місцеві податки і збори».

 3.5. Зображення герба села може розміщуватися:

 - в кабінеті сільського голови;

 - в залі пленарних засідань;

 - на фронтоні приміщення ради;

 - на вивісці з назвою села;

 - на документах сільського голови;

 - на друкарських виданнях,засновниками якого є сільська рада;

 - на Почесних грамотах і інших нагородах сільської ради;

 - на указниках, які установлені при в’їзді в село.

 3.6. Дозволяється зображення герба:

 - для святкового оформлення Дня села, інших пам’ятних та історичних дат;

 - на візитних картках депутатів сільської ради, керівників органів представницьких та виконавчих гілок влади села;

 - в інших випадках, узгоджених з сільською радою.

 3.7. Виготовлення герба села повинно бути забезпечене відповідно до опису, а також затверджених пропорцій

Секретар                                              

                                    

Из истории села Долиновка 

Историческая справка.

 

           О бывшей немецкой колонии села Гнаденталь Аккерманского уезда, теперь село Долиновка Арцизского района Одесской области.

 

Село Долиновка, Долиновский сельский совет, (раньше Павловского сельского совета) Арцизского района, бывшее село Гнаденталь (или Новая Сарата) относилось к Аккерманскому уезду. На 01.12. 1988 года проживало около 700 человек.

 

           В 1940 году село Гнаденталь было переименовано в село Долиновка, Долиновского сельского совета, Арцизского района Измаильской области. В 1953 году Измаильская область была упразднена и село Долиновка, Долиновский сельский совет стало Одесской области. В 1962 году в связи с реорганизацией районов село Долиновка перешло в Татарбунарский район Одесской области. В связи с укреплением сельских советов село Долиновка стало Павловским сельским советом. Сельский совет находится в 7 км от районного центра город Арциз и 11 км от Павловского сельского совета через город Арциз , 153 км от Одессы. Асфальтно-шосейная дорога из города Арциза в город Одессу проходит через село Долиновка, построена в 1960 году. Село Гнаденталь заселялось в 1818 г. при Русской царице Екатерине 2 по инициативе Русского генерала Инзова. В то время территория Бессарабии была не заселена. Из Германии на территории Бессарабии переселились немцы – колонисты, которым были отданы лучшие земли.

 

       В 1940 году по требованию Советского правительства Румынские бояре освободили территорию Бессарабии, захваченную ими в 1918 году незаконно. Немцы села Гнаденталь в 1940 году выехали в Германию. После выезда колонистов в Германию в село Долиновка Арцизского района начали приезжать переселенцы из Сумской, Винницкой и Кировоградской областей. В 1940 году переселенцами этих областей был организован колхоз им. Чапаева. Первым председателем колхоза был Павленко Илларион Павлович. Погиб в боях с фашистскими захватчиками при освобождении Советской Украины. В 1941 году с первых дней Великой Отечественной войны, население с. Долиновка и колхоз эвакуировались в восточные районы. В 1945 году после окончания войны колхозники возвратились в село. В 1958 году колхоз Чапаева объединились с колхозом «Путь Ильича» (с.Павловка Арцизского района). Колхоз им. Чапаева стал комплексной бригадой колхоза «Путь Ильича». В 1962 года Долиновская комплексная бригада отделилась от колхоза «Путь Ильича», став колхозом имени Чапаева. В 1963 году при объединении районов колхоз им. Чапаева был переименован в колхоз им. Мичурина.

 

До 1917 года в селе Гнаденталь была двухклассная школа с одним учителем. В 1988 году в школе – новострой обучалось 110 учащихся и работало 15 учителей. В колхозе им. Мичурина работало 468 колхозников. В селе Долиновка проживают русские, украинцы, белорусы, болгары, молдаване, татары, гагаузы.  

 

            


 


Календар новин

<< < Листопад 2018 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30