Платні послуги

 

 

 

 

АРЦИЗЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються

комунальним підприємством Арцизьке районне підприємство

«Трудовий архів» на договірних засадах

 

            Відповідно до  частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року №639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», Наказу Державного комітету архівів України від 6 травня 2008 року №82 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються комунальним підприємством Арцизьке районне підприємство «Трудовий архів» на договірних засадах (додається).

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, фінансової, податкової, цінової та  регуляторної політики, управління  майном комунальної власності (Кустуров Б. І.)

 

   

     Голова районної ради                                              О.М.Малєв

 

       21 жовтня  2008 року

        N 442 – V

 

Додаток

до рішення районної ради

від 21 жовтня 2008 року

№442-У

 

Ціни на роботи (послуги), що виконуються комунальним підприємством Арцизьке районне підприємство «Трудовий архів»

на договірних засадах

 

№ з/п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна, грн.,коп.

№ з/п згідно «Наказу» від 06.05.2008 № 82

Приміт-ки

1

2

3

4

5

6

1.

Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та  науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств,

установ і організацій

1.1

Упорядкування документів і справ

1.1.1

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств:

 

 

 

1.1.1.1

за період більше 10 років

1 іст. довідка

360-34

1.1.1.1

 

1.1.1.2

за період від 5 років до 10 років

-//-

216-21

1.1.1.2

 

1.1.1.3

за період від 1 року до 5 років

-//-

108-98

1.1.1.3

 

1.1.2

Систематизація  справ до проведення експертизи цінності документів і справ(*)

 

1.1.9

 

 

(*) – за умови  безсистемного зберігання документів в установі

 

 

 

1.1.2.1

за фондами

10 од.зб.

0-48

1.1.9.1

 

1.1.2.2

усередині  фондів – за роками або структурними частинами

-//-

1-12

1.1.9.2

 

1.1.3

Проведення експертизи наукової і практичної цінності

 

1.1.11

 

1.1.3.1

управлінської  документації

 

 

1.1.11.1

 

1.1.3.1.1

з поаркушним  переглядом документів

1 од.зб.

1-44

1.1.11.1.1

 

1.1.3.1.2

без поаркушного  перегляду документів

10 од.зб.

3-28

1.1.11.1.2

 

1.1.3.2

документів  на особовий склад (у тому числі особових справ)

50 арк.

1-06

1.1.11.5

 

1.1.3.2.1

з поаркушним  переглядом документів

1 од.зб.

0-80

1.1.11.5.1

 

1.1.3.2.2

без поаркушного  перегляду документів

10 од.зб.

1-25

1.1.11.5.2

 

1.1.4

Формування справ із розсипу документів та переформування справ

 

1.1.14

 

1.1.4.1

з управлінською документацією

10 арк.

0-45

1.1.14.1

 

1.1.4.2

на  особовий склад

50 арк.

1-68

1.1.14.5

 

1.1.5

Систематизація  аркушів у справі

 

1.1.15

 

1.1.5.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

100 арк.

3-00

1.1.15.1

 

1.1.5.2

машинописний  або  рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

-//-

4-50

1.1.15.2

 

1.1.6

Складання заголовків справ:

 

1.1.18

 

1.1.6.1

 управлінської документації

1 заголовок

1-20

1.1.18.1

 

1.1.6.2

на особові справи

10 заголовків

2-81

1.1.18.5

 

1.1.7

Редагування заголовків справ:

 

1.1.23

 

1.1.7.1

з частковим перегляданням справ

10 заголовків

2-40

1.1.23.1

 

1.1.7.2

без переглядання справ

-//-

1-44

1.1.23.2

 

1.1.8

Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок

1 справа

0-42

1.1.26

 

1.1.9

Підшивання справ:

 

1.1.27

 

1.1.9.1

з управлінською текстовою  документацією

1 од.зб.

0-65

1.1.27.1

 

1.1.9.2

з нестандартними аркушами

-//-

1-69

1.1.27.2

 

1.1.10

Нумерація аркушів у справах

 

1.1.29

 

1.1.10.1

обсягом до 150 аркушів

1 од.зб.

1-35

1.1.29.1

 

1.1.10.2

обсягом до 50 аркушів

50 арк.

1-35

1.1.29.2

 

1.1.10.3

не стандартних  за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 арк.

3-06

1.1.29.3

 

1.1.11

Перенумеровування аркушів у справах:

 

1.1.30

 

1.1.11.1

обсягом до 150 аркушів

100 арк.

1-98

1.1.30.1

 

1.1.11.2

обсягом до 50 аркушів

50 арк.

1-53

1.1.30.2

 

1.1.11.3

не стандартних  за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 арк.

3-75

1.1.30.3

 

1.1.12

Перевіряння нумерації  аркушів у справах

 

1.1.31

 

1.1.12.1

обсягом до 150 аркушів

100 арк.

0-56

1.1.31.1

 

1.1.12.2

обсягом до 50 аркушів

50 арк.

0-56

1.1.31.2

 

1.1.12.3

нестандартних  за форматом і якістю аркушів, розшитих справ

100 арк.

1-35

1.1.31.3

 

1.1.13

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:

 

1.1.32

 

1.1.13.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обклад.

0-48

1.1.32.1

 

1.1.13.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

-//-

0-67

1.1.32.2

 

1.1.13.3

особових справ

10 обкладинок

2-41

1.1.32.3

 

1.1.14

Вклеювання  титульних і засвідчувальних  аркушів

10 од. зб.

1-50

1.1.33

 

1.1.15

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

 

1.1.36

 

1.1.15.1

з проставленням штемпелів

10 од. зб.

1-20

1.1.36.2

 

1.1.16

Картонування справ

10 од. зб.

0-37

1.1.37

 

1.1.17

Написання ярликів

10 ярликів

2-25

1.1.39

 

1.1.18

Наклеювання ярликів на коробки

10 ярликів

1-59

1.1.40

 

1.1.19

Формування в’язок справ, що підлягають зберіганню

10 од.зб.

0-90

1.1.41

 

1.1.20

Розміщення коробок або в’язок на стелажах

10 коробок (в’язок)

2-25

1.1.42

 

1.1.21

Складання описів справ

1 заголовок

0-48

1.1.45.1

 

1.1.22

Оформлення описів

1 опис

36-04

1.1.50

 

1.1.23

Складання актів про виділення до знище-ння тих документтів і справ, які не підля-гають зберіганню

1 позиція акта

0-90

1.1.53

 

1.1.24

Приймання-здавання справ установ після  завершення робіт з упорядкування документів і справ

10 од. зб.

1-29

1.1.56

 

1.1.25

Забезпечення збереженості документів

 

1.1.63

 

1.1.25.1

Перевіряння фізич-ного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підляга-ють прийманню на зберігання, з офор-мленням резуль-татів перевіряння

1 акт

на

100 одиниць зберігання

12-01

1.1.63.10

 

1.1.25.2

Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

1 акт на 100 од. зб.

30-19

1.1.63.11

 

1.1.25.3

Знепилювання справ

100 од.зб.

3-37

1.1.63.12

 

1.1.26

Дострокове приймання документів на зберігання (крім реформованих с/г підприємств): 100 од.зб.

1484-34

1.1.63.13

 

1.1.27

Підготовка номенклатури справ установ

 

 

1.1.64

 

1.1.27.1

розроблення схем побудови номенклатури  справ установ

1 схема

108-10

1.1.64.3

 

1.1.27.2

Визначення наукової і практичної цінності документів з метою встанов-лення строків їх подальшого зберігання

 

1.1.64.4

 

1.1.27.2.1

з поаркушним перегляданням

1 од.зб.

1-44

1.1.64.4.1

 

1.1.27.2.2

без поаркушного переглядання справ

10 од.зб.

3-28

1.1.64.4.2

 

1.1.27.2.3

складання заголовків справ і документів

1 заголовок

1-20

1.1.64.5

 

1.1.27.2.4

редагування заголовків

10 заголовків

2-88

1.1.64.8

 

1.1.27.2.5

індексування  статей номенклатури справ

10 статей

2-25

1.1.64.10

 

1.1.27.2.6

оформлення номенклатури справ

1 номенклатура

36-04

1.1.64.12

 

1.1.28

Надання консуль-таційно-практичної допомоги праців-никам діловодства

 

 

 

 

1.1.28.1

у архівній установі

1 консультація

9-02

1.1.64.1

 

1.1.28.2

в установі фондоутворювача

-//-

18-02

1.1.67.3

 

1.2

Роботи та послуги з технічного оформлення робіт

1.2.1

Передрук документів на машинописних пристроях

 

1.2.1

 

1.2.1.1

І група складності

100 машинописних сторінок

80-25

1.2.1.1

 

1.2.1.2

ІІ група складності

-//-

105-33

1.2.1.2

 

1.2.2

Передрук описів, номенклатури справ на машинописних пристроях

 

1.2.2

 

1.2.2.1

І група складності

100 машинописних сторінок

198-27

1.2.2.1

 

1.2.2.2

ІІ група складності

-//-

259-27

1.2.2.2

 

1.2.3

Звірення документів після надрукування:

 

1.2.3

 

1.2.3.1

І група складності

100 машинописних сторінок

74-90

1.2.3.1

 

1.2.3.2

ІІ група складності

-//-

112-35

1.2.3.2

 

1.2.4

Звірення після надрукування описів, номенклатури справ, переліків документів:

 

1.2.4

 

1.2.4.1

на управлінську документацію

10  заголовків

1-23

1.2.4.1

 

1.2.4.2

особових справ

-//-

1-06

1.2.4.3

 

1.2.5

просте оправлення справ

1 од.зб.

2-25

1.2.5

 

2.

Роботи (послуги) із забезпечення збереженості документів з паперовою основою

2.1

Ремонт документів

 

2.1.6

 

2.1.1

складний

1 аркуш

0-19

2.1.6.1

 

2.1.2

дрібний

-//-

0-10

2.1.6.2

 

2.2

Дезінфекція документів

 

 

 

2.2.1

методом  вологої обробки з поаркушним очищенням

10 аркушів

0-24

2.1.8.2

 

2.3

Приймання документів і справ на оправлення

10 справ

1-10

2.2.1

 

2.4

Оправлення справ у суцільно кроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

1 справа

1-40

2.2.4

 

2.5

Оправлення справ із збереженням попереднього оформлення:

 

2.2.5

 

2.5.1

оправлення справ у попередні обкла-динки, що потре-бують часткового ремонту

1 справа

5-76

2.2.5.1

 

2.5.2

те саме без ремонту обкладинки

-//-

1-44

2.2.5.2

 

2.6

 Підшивання справ:

 

2.2.6

 

2.6.1

що містять до 25 аркушів

1 справа

0-48

2.2.6.1

 

2.6.2

що містять до 50 аркушів

-//-

0-72

2.2.6.2

 

2.6.3

що містять до 100 аркушів

-//-

1-15

2.2.6.3

 

2.6.4

що містять до 150 аркушів

-//-

1-69

2.2.6.4

 

2.6.5

що містять понад 150 аркушів, або з нестандартними сторінками

-//-

2-22

2.2.6.5

 

3.

Роботи (послуги) у сфері використання архівних документів

3.1

Підготовка історичних довідок з історії населених пунктів, фабрик, заводів, установ, організацій та інше

0,5 друкованого аркуша

180-17

3.1.3

 

4.

Ксерокопія

1 арк.

0-25

 

 

 

 

Календар новин

<< < Травень 2018 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31