Список 3

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ                  

                                                                                              Голова Арцизької районної

                                                                                              державної адміністраціі

                                                                                              ____________В.І.Давидов

                                                                                              «____»__________2009 року                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                                        С п и с о к № 3

        юридичних  осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ.

                Районний архів Арцизької районної державної адміністрації

 

№№ з/п

 

Ін-декс уста-нови

 

Назва юридичної особи

 

Юридична адреса установи

 

Форма влас-ності на доку-менти

 

Зміст  рішен-ня ЕПК,               дата і номер прото-колу

 

При-міт-    ки

 

1

2

3

4

5

6

7

5.Промисловість

1.

5.1

Відкрите акціонерне товариство «Арцизький дослідно-експерименталь-ний ливарно-механічний завод»

м.Арциз    Ливарниківбуд,1

Приват-на

 

Ліквідо-ване у 2011 році. Доку-менти з особо-вого складу переда-но доКП Арцизь-ке РП «Трудо-вий архів».

2.

5.2

Закрите акціонерне товариство «Арцизький маслозавод»

м.Арциз              провул. Заводськийбуд,18

Приват-на

   

3.

5.3

Відкрите акціонерне товариство «Експеримент»

м.Арциз   Орджоні-кідзе,

буд, 27

Приват-на

   

4.

5.4

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комбікормовий завод»

м.Арциз    Металістів, б/н

Приват-на

   

5.

5.5

Товариство з обмеженою відповідальністю «Арцизька м’ясна компанія»

м.Арциз             Бондарева, буд, 31 а

Приват-на

   

6.

5.6

Відкрите акціонерне товариство «Завод продтоварів»

м. Арциз     Машино-будівель-ників,

буд, 4

Приват-на

   

7.

5.7

Арцизький хлібозавод  СВК «Куцарєва Ф.С.»

м.Арциз             Промзона

Приват-на

   

8.

5.8

Товариство з обмеженою відповідальністю «Текстильщик»

м.Арциз                      28 Червня, буд,196

Приват-на

   

9.

5.9

Виробничо-комерційна фірма «Грація» (ТОВ)

м.Арциз  Пр.Лікар-няний,

буд, 2

Приват-на

   

10.

5.10

Відкрите  акціонерне  товариство «Арцизький  завод  залізобетонних виробів»

м.Арциз            вул. Орджоні-кідзе ,

буд, 56

Приват-на

   

 

6. Сільське, лісове, водне господарство, землевпорядження і землекористування

11.

6.1

Комунальне підприємство «Водоканал»

м.Арциз

Кому-нальна

   

12.

6.2

Сільськогосподарський кооператив «Буджакський фермер»

м.Арциз Орджоні-кідзе,

буд, 25

Приват-на

   

13.

6.3

Фермерське господарство «Аіс»

с.Веселий Кут     Кутузова, буд,146

Приват-на

   

14.

6.4

Фермерське господарство «Колос»

с.Веселий Кут     Кутузова,

буд, 7

Приват-на

   

15.

6.5

Фермерське господарство «Кармін»

с.Н.Капла-ни  Леніна,

буд, 161

Приват-на

   

16.

6.6

Селянське фермерське господарство,виробниче-комерційна фірма «Еліта-центр»

с.Василівка   Мира,

буд, 25

Приват-на

   

17.

6.7

Фермерське господарство «Берекет»

с.Мирно-пілля   Радянська,

буд, 111

Приват-на

   

18.

6.8

Фермерське господарство «Мир»

с.Мирно-пілля    Леніна, буд, 2

Приват-на

   

19.

6.9

Фермерське господарство «Куцарєва Ф.С»

с.Ново-іванівка   Радянської Армії,

буд, 33

Приват-на

   

20.

6.10

Фермерське господарство «Промінь»

с.Холмське   Кутузова

Приват-на

   

21.

6.11

Фермерське господарство «Надежда»

с.Холмське   Кутузова

Приват-на

   

22.

6.12

Фермерське господарство «Фортуна»

с. Теплиця      Леніна,

буд, 95

Приват-на

   

23.

6.13

Міжрайонне  племінне  об’єднання. Обласне  управління  сільського господарства

с.Зелена  Балка.

Держав-на

   

8.Будівництво, архітектура, житлово-комунальне господарство

24.

8.1

ТОВ «Спеціалізова-на пересувна меха-нізована колона»

м.Арциз

Бондарева, буд, 1-б

Приват-на

   

25.

8.2

Кооперативне підприємство «Агрострой»»

м.Арциз           Орджоні-кідзе,

буд, 46

Приват-на

   

26.

8.3

Акціонерне това-риство закритого типу «Главанстрой-материалы»

с.Главани

Приват-на

   

27.

8.4

Комунальне підприємство «Кришталь»

с.Мірно-пілля    Леніна, буд, 1

Кому-нальна

   

28.

8.5

Комунальне підприємство «Водограй»

с..Доли-нівка Комсо-мольська,

буд, 44

Кому-нальна

   

29.

8.6

Комунальне підприємство «Джерельце»

с.Павлівка      Леніні,

буд, 186 а

Кому-нальна

   

30.

8.7

Комунальне підприємство «Мрія»

с.Холмське Радянська,

буд, 57

Кому-нальна

   

31.

8.8

Комунальне підприємство   «Арциз-2»

с.Арциз                   Лінія 6, буд,2

Кому-нальна

   

32.

8.9

Комунальне підприємство «Ізвор»

с.Делени                Гагаріна, буд, 89 а

Кому-нальна

   

33.

8.10

Комунальне підприємство «Благоустрій»

м.Арциз

Кому-нальна

   

34.

8.11

Комунальне підприємство «Житловик»

м.Арциз

Кому-нальна

   

35.

8.12

Комунальне підприємство «Комунальник»

с.Ново-іванівка Електричнабуд,16

Кому-нальна

 

Ліквідоване

36.

8.13

Приватне підприємство «Конарьова»

м.Арциз   Орджоні-кідзе,

буд, 44

Приват-на

   

37.

8.14

Відділ регіонального розвитку містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Арцизької районної державної адміністрації

м.Арциз   Орджоні-кідзе,

буд, 46

Держав-на

   

9. Транспорт

38.

9.1

Відкрите акціонерне товариство «Арци-зьке автотранспорт-не підприємство 15118»

м.Арциз      Пушкіна,14буд, 7

Приват-на

   

39.

9.2

Арцизьке районне державне підприємство  «Арцизький райавтодор»

м.Арциз         Леніна,

буд, 112

Приват-на

   

40.

9.3

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Авто»

м.Арциз                      Бондарева, буд, 1

Приват-на

   

 

10. Звязок, радіомовлення, телебачення, преса

41.

10.1

Комунальне підприємство «Редакція газети «Арцизькі вісті»»

м.Арциз                           28 Червня, буд, 102

Кому-нальна

   

42.

10.2

Редакція газети «Дело»

м.Арциз                           28 Червня, буд, 99

Кому-нальна

   

 

11.Торгівля, споживча кооперація, матеріально-технічне постачання та збут

43.

11.1

Відкрите акціонерне товариство «Арцизьке Сортнасіннеовоч»

Товариство з додатковою відповідальністю «Арцизьке сортнасіннеовоч»

м.Арциз,       Бондарева, буд, 25

Приват-на

 

Реорга-нізація -2010 рік. Доку-менти з особо-вого складу переда-но до КП Арцизьке РП «Трудо-вий архів».

44.

11.2

Відкрите акціонерне товариство «Арцизьке хлібоприймальне підприємство»

м.Арциз         Чапаєва,

буд, 44

Приват-на

   

45.

11.3

Відкрите акціонерне товариство «Аліягське хлібоприймальне підприємство»

с.Ново-холмське

Зернова б/н

Приват-на

   

46.

11.4

Відкрите акціонерне товариство Арцизького районного підприємства мат.техніч. забезп. «Агропромтех-сервіс»

м.Арциз   Орджоні-кідзе, буд,44

Приват-на

   

47.

11.5

Комунальне підприємство «Антрацит»

м.Арциз       Бондарева, буд, 1

Кому-нальна

   

48.

11.6

Кооператив «Авторемонт»

м.Арциз            Пушкіна, буд, 111

Приват-на

   

49.

11.7

Виробничо-комерційна фірма «Роксолана» (ТОВ)

м.Арциз      Орджоні-кідзе, буд, 44

Приват-на

   

50.

11.8

Виробничо-комерційна фірма «Восход»(ТОВ)

м.Арциз  Пр.Лікарняний, буд, 4

Приват-на

   

51.

11.9

Виробничо-комерційна фірма «Главанське ремонтне підприємство»

С.Главани,               Леніна

Приват-на

   

52.

11.10

Товариство з обмеженою відповідальністю «Насіння трав»

м.Арциз         Бондарева, буд, 2-б

Приват-на

   

53.

11.11

Приватне підприємство «Техніка»

м.Арциз                           28 Червня,  буд, 97

приватна

   

54.

11.12

Спільне підприємство госпрозрахункове об’єднання  громадського харчування

м.Арциз                       28 Червня, буд, 95

Приват-на

   

55.

11.13

Арцизьке міське споживче товариство

м.Арциз                           28 Червня, буд, 120

Приват-на

   

56.

11.14

Відкрите акціонерне товариство «Втормет»

м.Арциз              Тарутинсь-ка

Приват-на

   

 

13.Вища, загальна середня і спеціальна освіта

 

57.

13.1

Спеціалізована загальноосвітня школа –ліцей № 4

м.Арциз

Комуна-льна

   
 

13.3

Вечірня школа

м.Арциз

Кому-нальна

   

58-81.

13.4

Загальноосвітні школи  І - ІІІ ступенів                

Арцизький район

Кому-нальна

 

в кільк.

24

 

14.Культура і мистецтво

82.

14.1

Арцизька дитяча художня школа

м.Арциз                        

  Леніна, буд, 10

Кому-нальна

   

83.

14.2

Арцизька дитяча музична школа

м.Арциз                         28 Червня, буд, 138

Кому-нальна

   

                     

15. Охорона здровя

84.

15.1

Приватне підприємство Парпуланський Ф.С. Стоматологічний кабінет

с.Арциз                    Доброволь-ського,

буд, 1

Приват-на

   

 

16. Фізкультура і спорт, молодіжна політика

85.

16.1

Комунальне підприємство ФСО «Колос»

м.Арциз                    Бондарева, буд,42 а

Кому-нальна

   

86.

16.2

Центр дитячої та юнацької творчості

м.Арциз                      Будівельників, буд, 5а

Кому-нальна

   

87.

16.3

Відділ сім’ї та молоді Арцизької районної державної адміністрації

м.Арциз,

Орджоні-кідзе, буд, 46

Держав-на

   

88.

16.4

Служба у справах дітей Арцизької районної державної адміністрації

м.Арциз,

Орджоні-кідзе, буд,  46

Держав-на

   

 

                                                      17. Праця, соціальний захист і страхування

89.

17.1

Управління Пенсійного Фонду України в Арцизькому районі

м.Арциз          Орджоні-кідзе,

буд, 27 а

Держав-на

   

90.

17.2

Арцизьке управління праці та соціального захисту населення

м.Арциз

Орджоні-кідзе,

буд, 49

Держав-на

   

91.

17.3

Арцизький районний центр зайнятості

м.Арциз                  Дзержинсь-кого, буд, 3

Держав-на

   

92.

17.4

Комунальне підприємство Арцизьке районне підприємство «Трудовий архів»

м.Арциз Орджоні-кідзе, буд, 56

Кому-нальна

   

93.

17.5

Мирнопільській геріатричний  будинок інтернат

с.Мирно-пілля            Чапаєва,

буд, 48

Держав-на

   

18. Громадські, політичні, релігійні організації (об’єднання)

94.

18.1

Арцизька районна рада ветеранів війни і праці

м.Арциз Орджоні-кідзе, буд, 46

Не мають

   

95.

18.2

Арцизька районна рада ветеранів афганців

м.Арциз Орджоні-кідзе, буд, 46

Не мають

   

96.

18.3

Арцизька районна спілка інвалідів

м.Арциз    Бондарева, буд, 25

Не мають

   
               

На  1 січня 2009 року до списку внесено    96 (дев’яносто шість)    юридичних осіб,

у тому числі за формами власності:

державна  - 8

комунальна -  39

приватна  - 46

не мають - 3

Начальник районного архіву                                                                     Л.В. Небога               

 

С Х В А Л Е Н О

Протокол засідання ЕПК

Державного архіву Одеської області

______________________ № ________

Календар новин

<< < Червень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30